Privacy Policy

privacy policy

Bescherming persoonsgegevens


Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition neemt de privacy van persoonsgegevens en de bescherming ervan zeer ernstig. Hoewel de meeste informatie op deze website kan geraadpleegd worden zonder het vrijgeven van persoonlijke gegevens, zullen deze gegevens wel gevraagd worden wanneer u het contactformulier gebruikt om u desgewenst relevante informatie toe te zenden. Deze gegevens worden uitsluitend voor contactdoeleinden gebruikt tussen cliënt en diëtist en in geen geval doorgegeven aan derden.


Binnen de werking van Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition worden regelmatig samenwerkingsverbanden aangegaan met partners. Wij selecteren onze partners met grote zorgvuldigheid. Er worden echter nooit persoonsgegevens vrijgegeven aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.


Indien wij persoonsgegevens verwerken teneinde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos inzage in uw gegevens krijgen of verzet aantekenen. Wij zullen de verwerking van uw gegevens met onmiddellijke ingang wijzigen of beëindigen. Uw verzoek en verzet dient u te sturen via de contactpagina of via Kelly Cauwenbergh, Nekkerspoelstraat 179, 2800 Mechelen.


De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.