Disclaimer

disclaimer

Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, evenals het hierin bevattende materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.


De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die op de website beschikbaar is, evenals verantwoordelijk voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.


Intellectuele eigendom


De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, illustraties, documenten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s etc. zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.


Alle eigendomsrechten berusten bij Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition of rechtsmatige derde partijen die houder zijn van het betreffende materiaal. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is wettelijk gezien niet toegestaan deze informatie over te dragen, te vermenigvuldigen, bewerken of verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan de houder(s) van het eigendomsrecht, in de meeste gevallen Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition.


Beperkte aansprakelijkheid


De informatie op deze website is algemeen en is in geen geval een vervanging van een consultatie of diëtistisch advies. De informatie is niet bedoeld voor persoonlijke of specifieke situaties en geeft bijgevolg noch persoonlijk, noch professioneel, noch wettelijk advies over enig welke situatie.


Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition tracht volledige, nauwkeurige, correcte en actuele informatie op te nemen op deze website, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie steeds volledig is. De inhoud van deze website (inclusief hyperlinks) kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd, uitgebreid of verwijderd worden zonder voorafgaandelijke aankondiging. Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition kan niet garanderen dat de website steeds volledig operationeel is en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van de website, een tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of enige vorm van schade, direct of indirect, dat resulteert uit het gebruik en toegang tot deze website.


Indien u merkt dat er zich fouten in informatie of werking van deze website voordoen, gelieve de beheerder van deze website te contacteren via het contactformulier.


Gelinkte websites


Deze website kan hyperlinks bevatten of indirect verwijzen naar websites van derde partijen. Deze websites worden echter niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites of enige vorm van schade berokkend door het gebruik van deze gelinkte websites. Deze links naar andere website is echter uitsluitend bedoeld ter informatie van de gebruiker. Opnieuw geldt dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die op de website beschikbaar is, evenals verantwoordelijk voor het gebruik van die informatie.


Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Wij behouden ons recht om iedere link of informatie op deze website elk moment te wijzigen of te verwijderen.


De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele aansprakelijkheidsregels.