Voeding en dieet

let food be thy medicine

and medicine be thy food

hippocrates

Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition

voedings- en dieetadvies

Gezondheidsbevordering


Mensen die graag gezonder willen eten, hun gewicht willen verbeteren of behouden, advies willen bij een vegetarisch voedingspatroon of andere voedingsvragen, zijn uiteraard welkom voor advies, ook al zijn er geen fysieke klachten. Deze adviezen noemen we geen dieet, maar een gezond voedingspatroon.


Ziektespecifiek dieetadvies


Mensen met en zonder gezondheidsklachten, maar met een onderliggende aandoening of ziekte (bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, prikkelbare darmsyndroom, ...) zijn vaak gebaat bij een aangepast, ziektespecifiek voedingsadvies of dieet. Op die manier zal een juist voedingspatroon de klachten kunnen verminderen of wordt het herstel van jouw lichaam bevorderd. Jouw dieetbegeleiding is steeds in samenspraak met de huisarts of behandelend specialist. Hij/zij schrijft het noodzakelijke dieet voor, de diëtist volgt de gegeven richtlijnen op en tracht door middel van ziektespecifiek voedingsadvies jouw klachten of andere ziektespecifieke parameters onder controle te brengen. Naast een goed afgestemd dieet is de therapietrouw van de patiënt zeer belangrijk.

kies jouw begeleiding

Voedingsadvies


Geschikt voor iedereen die meer wil weten over gezonde voeding en op een gezonde en verantwoorde manier gewicht wil verliezen, behouden of bijkomen. Het advies biedt een antwoord op misvattingen die zouden bestaan over voeding.

Dieetadvies


Dieetadvies mag enkel door een diëtist (en niet een voedingsconsulent, food coach, nutrition coach etc.) verschaft worden omdat enkel diëtisten erkend en opgeleid zijn om klinisch voedingsadvies te geven. Dit type van advies wordt gegeven op voorschrift van een (huis)arts of indien er zich gezondheidsproblemen en -complicaties voordoen. Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition biedt dieetondersteuning voor:


 • Zwangerschap
 • Voedingstekorten
 • Stoelgangproblemen
 • Algemene maag- en darmklachten
 • Ondergewicht, overgewicht en obesitas
 • Eet- en gewichtsproblemen (mits multidisciplinaire behandeling)
 • Metabole aandoeningen zoals te hoge bloeddruk, te hoge cholesterol


Om expert in ons domein te blijven, zijn er medische problematieken waarbij Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition geen advies verleent:


 • Diabetes
 • Laag FODMAP-dieet
 • Specifieke voedingsallergieën 
 • Veganisme, noch in combinatie met sport

praktisch

Jouw begeleiding bestaat steeds uit een opstartbegeleiding van minimum drie consultaties. Afhankelijk van jouw doelstellingen zijn meerdere opvolggesprekken na deze opstart op korte en lange termijn wenselijk. Een opvolgconsultatie wordt dan op regelmatige basis ingepland en de frequentie hangt af van de wensen en mogelijkheden. Dit wordt steeds besproken na de derde consultatie.

I

Intakegesprek

+/- 60 minutenKennismaking

Opmaak dossier

Standaard lichaamsanalyse

Doelstellingen

Motivatie

Behandelplan

II

Adviesgesprek

+/- 60 minuten

Ongeveer een week later


Persoonlijk advies

Bijsturing

Vragen en suggesties

III

Opvolggesprek

30 minuten

Enkele weken later


Bijsturing persoonlijk advies

Standaard lichaamsanalyse

Barrières en succesfactoren

Vragen en suggesties

Nieuwe doelstellingen

Volgende afspraak