Sportvoeding
Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition

train like an athlete, eat like a nutritionist

sleep like a baby, win like a champion

sportvoedingsadvies

Sports performance

Voeding als prestatiebepalende factor


Het belang van goede sportvoeding wordt vaak onderschat. Veel sporters en trainers geloven nog steeds dat doorgedreven training de enige sleutel is tot succes, terwijl training in afwisseling moet staan met recuperatie. En rekening houden met andere factoren...


Voeding verbetert de sportprestaties niet rechtstreeks...

... Maar verhoogt wel de belastbaarheid van een sporter

... En verhoogt ook de belasting of trainingskwaliteit


Kortom ...

... Meer impact en output mogelijk

... Verhoogde kans op een beter trainingseffect

... Daardoor verhoogde kans op betere prestaties.


kies jouw begeleiding

Sportvoedingsbegeleiding


Dit type van begeleiding is geschikt voor alle niveaus van sportbeoefening, van recreatie tot competitie. Het biedt zowel een aangepast voedingsadvies als informatie over het gebruik van sportdranken, supplementen, gewichtsmanagement, ...

Begeleiding op locatie en op afstand (online)


Voedingsbegeleiding op locatie (binnen- en buitenland) is wenselijk en zorgt ervoor dat je als atleet optimaal gevoed blijft en de juiste voedingskeuzes kan blijven maken. Ook voedingsbegeleiding op afstand (online videoconsultatie) is mogelijk om atleten met een drukke agenda te blijven opvolgen.

Lichaamsanalyse volgens de ISAK-methode (Level 1 - restricted profile)


Op basis van 17 lichaamsmetingen, waaronder acht huidplooimetingen, wordt een analyse van de lichaamsbouw en -samenstelling gemaakt, dewelke atleet en diëtist in staat stellen veranderingen in de lichaamssamenstelling doorheen de tijd te monitoren en het voedings- en/of trainingsschema bij te sturen.


Deze lichaamsanalyse zit niet standaard in de opstartbegeleiding (zie onder) en wordt in onderling overleg met de sporter vastgelegd naargelang vooropgestelde doelen en termijn.

praktisch

Jouw begeleiding bestaat steeds uit een opstartbegeleiding van minimum drie consultaties. Afhankelijk van jouw doelstellingen zijn één of meerdere opvolggesprekken na deze opstart op korte en lange termijn wenselijk. Een opvolgconsultatie wordt dan op regelmatige basis ingepland en de frequentie hangt af van de wensen en mogelijkheden. Dit wordt steeds besproken na de derde consultatie.

I

Intakegesprek

+/- 75 minutenKennismaking

Opmaak dossier

Standaard lichaamsanalyse

Doelstellingen m.b.t. sport

Motivatie

Behandelplan

II

Adviesgesprek

+/- 60 minuten

Ongeveer een week later


Trainings- en voedingsdagboek

Persoonlijk advies

Bijsturing

Vragen en suggesties


Optioneel:

ISAK lichaamsanalyse

III

Opvolggesprek

30 minuten

Enkele weken later


Bijsturing persoonlijk advies

Standaard lichaamsanalyse

Barrières en succesfactoren

Vragen en suggesties

Nieuwe doelstellingen

Volgende afspraak

aandacht

Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition handelt niet in supplementen van welke aard dan ook (vitamines, eiwitproducten, vervangmaaltijden, trainingsboosters ...). Cliënten krijgen steeds een voedingsadvies gebaseerd op de meest recente, wetenschappelijk onderbouwde voedingsrichtlijnen. Een diëtist kan geen geneesmiddelen of supplementen voorschrijven. Indien supplementen klinisch noodzakelijk blijken, is dit steeds na analyse en/of in overleg met de behandelende arts.


Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van schade die de cliënt oploopt wegens verkeerdelijk gebruik van supplementen van welke aard dan ook (vitamines, eiwitproducten, vervangmaaltijden, ...), noch wegens een verkeerde productkeuze van de atleet, noch voor het geval waarin een atleet met gecontamineerde producten in aanraking komt en het gebruik ervan consequenties heeft voor de verdere sportbeoefening.