B2B

gezond bedrijf

Gezonde werknemers = gezond bedrijf


De gezondheid van werknemers is lang een privé-kwestie geweest. "Doe dat maar buiten de werkuren." Allemaal goed en wel, tot blijkt dat (langdurig) zieke werknemers verlieslatend zijn. Of COVID-19 de mentale en fysieke gezondheid van jouw werknemers bedreigt. Plots hangt de gezondheid van jouw onderneming wel af van de gezondheid van jouw werknemers.


Daarnaast is het niet alleen van belang in te zetten op gezondheid op de werkvloer, maar eveneens werknemers met een zorg- of hulpverlenend  beroep (zoals verpleegkundigen, thuiszorgkundigen, kinderverzorgers, ...) correct op te leiden en te informeren opdat zij hun werk met de beste intentie en onderbouwde achtergrondkennis kunnen uitvoeren. Ook leden van een lokale socio-culturele vereninging of sportclub, inwoners van een gemeente, ... hebben baat bij bruikbare én juiste informatie omtrent gezondheid in alle aspecten.


Vele kleintjes maken één grote


Een klein initiatief kan genoeg zijn om de bal aan het rollen te brengen. Kelly Cauwenbergh | Sports Nutrition ondersteunt jouw onderneming en werknemers, jouw verening en leden of jouw Gezonde Gemeente hier graag bij, zowel op vlak van voedings-, bewegings- en gezondheidscoaching. Neem vrijblijvend contact op.

wij werkten reeds samen met...